Suomen lierot

Suomessa esiintyy ainakin 16 lajia lieroja.

Lajit voidaan jakaa kolmeen ekologiseen ryhmään niiden käyttäytymisen ja elinympäristön perusteella:

  1. syväkaivajiin eli aneekisiin lieroihin
  2. vaakakaivajiin eli endogeeisiin lieroihin
  3. karikkeessa eläviin eli epigeeisiin lieroihin

Mitä lierot tekevät?

Lieroja kutsutaan “ekosysteemi-insinööreiksi” sillä ne muokkaavat tehokkaasti maan rakennetta syömällä kariketta, kaivamalla tunneleita ja sekoittamalla maa-ainesta. Ne vaikuttavat kasvien kasvuun, muihin maaperän eliöihin ja eloperäisen aineksen määrään sekä maan kykyyn läpäistä vettä.

Mistä lieroja löytää?

Jääkausi pyyhkäisi lierot kokonaan pois Pohjois-Euroopasta noin 12 000 vuotta sitten. Nyt niitä voi löytää joka puolelta Suomea - jopa aivan pohjoisimmista osista. Tarvitsemme kuitenkin apuasi selvittääksemme, millaisissa paikoissa ja kuinka kaukana pohjoisessa kukin laji viihtyy. Näiden tietojen avulla pystymme ennustamaan paremmin niitä mahdollisia muutoksia, joita ilmastonmuutos lajien levinneisyydelle aiheuttaa.