Ihmisvaikutus

Ihmisvaikutuksella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvia muutoksia ekosysteemeissä. Myös maaston piirteet, kuten vesistöt, voivat vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi lierojen levinneisyyteen. Alla on lueteltu joitakin yleisimpiä ihmisen ja maaston piirteiden vaikutuksen muotoja.

Tiet: Sekä asfaltoidut että hiekkatiet muuttavat maan rakennetta ja ympäröivää luontoa.

Polut: Polkuja voidaan raivata tarkoituksella tai ne voivat syntyä kulumalla suosituille kulkureiteille. Polkujen kohdalta maa tiivistyy ja kasvillisuus vähenee.

Rakennukset: Olipa kyseessä sitten pilvenpiirtäjä tai vanha lato, uuden rakennuksen tieltä raivattu eliöyhteisö häviää kokonaan. Rakennukset vaikuttavat lähiympäristöönsä myös muulla tavoin kuten varjostamalla.

Kalastus: Kalastuksella saattaa olla vaikutusta vesiekosysteemien toimintaan ja se saattaa myös levittää lieroja uusiin ympäristöihin.

Laidunnus: Lehmät, hevoset ja muut kotieläimet muokkaavat laiduntaessaan voimakkaasti ympäristöään.

Viljely: Viljelysmailla maata muokataan voimakkaasti ja kasvillisuus muodostuu usen vain yhdestä tai muutamasta lajista.

Lähellä joki tai järvi/vesistö: Lierot voivat selvitä hengissä veden varaan jouduttuaan useita päiviä, joten ne voivat siirtyä veden mukana uusille elinalueille.