Elinympäristöt

Voit etsiä lieroja useista erilaisista elinympäristöistä. Eri lierolajit viihtyvät erilaisissa paikoissa, joten näytteenottopaikan perusteella voidaan arvioida minkä tyyppisestä lierosta voisi olla kyse tai onko näytteessä jotakin epätyypillistä.

Metsä: Suomen metsät voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: havumetsiin, lehtimetsiin ja sekametsiin.

Maatalousmaa: Pellot, joilla viljellään jotakin viljelykasvia, ja laidunnetut alueet

Niityt ja kedot: Niityillä ja kedoilla kasvaa erilaisia ruohovartisia kasveja ja vain vähän puita tai pensaita.

Pensaikko: Pensaikko koostuu pääasiassa eri kokoisista pensaista mutta myös heinistä ja muista ruohovartisista kasveista.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Prince_Edward_County_Bird_Observatory_Scrubland.JPG

Nurmikko: Tähän elinympäristöön luetaan säännöllisesti leikatut nurmialueet kotien ja koulujen ympärillä sekä puistoissa.

Kasvimaat ja kukkapenkit: Pihapiiristä kukkien ja vihannesten kasvatukseen varatut alueet, joille on yleensä tuotu lisää hyvälaatuista multaa.

Joutomaa: Hylätty puuton maa-alue, jolla ei ole mitään varsinaista käyttötarkoitusta. Kasvillisuus niukkaa, lähinnä ruohovartisia kasveja.